Referencer

05/07 - 2013

Bag Slotsgraven, Lundevej, Venstre Havnevej m.fl.

Bygherre Kalundborg Forsyning A/S
Rådgiver  - 
Entrepriseform Hovedentreprise
Udførelsesår 2013-2014
Beskrivelse
Entreprisen omfatter udskiftning af vandledninger, renovering af fjernvarme og separatkloakering i området Bag Slotsgraven i Kalundborg. Entreprisen indeholder følgende hovedmængder:
  • 1000m regnvands- og spildevandskloak op til Ø1200mm
  • 700m fjernvarmeledninger
  • 2400m drikkevandsledninger.